Աստված՝ ինչպես Աբդուլ Համիդը…

Երեմ.48:10 Թող անիծեալ լինի նա, ով Տիրոջ գործը ծուլութեամբ կը կատարի, թող անիծեալ լինի նաեւ նա, ով Տիրոջ սուրը արիւնից յետ կը պահի:download (1)

Facebooktwitterlinkedin