Հրատարակած գրքեր

Նեղոց. պատմություն և բանահյուսություն- Երևան 2011
Հացը լեռներում. Հայոց տոները- Երևան 2012
Լոռվա ժպիտներ- Երևան 2012
Միքայել Արամյանց- Երևան 2012
Ուդուլի- Երևան 2013
Խորոված- Երևան 2013
Միքայել Արամյանց. Կյանքի և գորխունեության դրվագներ- Երևան 2013
Մարգագետնից խոհանոց. Տատիկի գաղտնիքները- Երևան 2013
From the meadows to kitchen. Grandmother’s secrets – Yerevan 2013

Ախթալա. Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմեներեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն. Տպաքանակ-1500. Երևան-2016

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin