Քրիստոնեություն թե՞ բոլշևիզմ…

Կես լուրջ, կես կատակ… դե, ձեզ տեսնեմ, ձեր կատաղած հայացքները գրավիչ են… Առաջ, որբ տարբեր հարթակներում կրոնական թեմաներով բանավեճեր էին ծավալվում, իմ քրիստոնյա ընդդիմախոսները փորձում էին ինչ որ փաստերով, փաստարկներով առաջնորդվելով՝ պնդել իրենց վարդապետության անսխալականությունը, իդեալիզմի հասնող լավատեսությամբ ինչ-որ մեջբերումներ էին կատարում Բիբլիայից, պատմությունից… Նման բանավեճերի արդյունքն ի վերջո լինում էր նրանց փախուստը՝ Աստծու գործերն […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկ. Ծիծաղելի է դրախտի գաղափարը

Յայտ. 14:1 Ահա Գառը կանգնած էր Սիոն լերան վրայ եւ նրա հետ՝ հարիւր քառասունչորս հազար հոգի, որոնք նրա եւ նրա Հօր անունն ունեին գրուած ճակատներին: 16 Եւ նա շարժեց իր գերանդին երկրի վրայ ու հնձեց երկրի բոլոր բնակիչներին: -Հավատացյալ հոտ հայոց, քո կեղծ բարեպաշտությամբ հույս ունես լինել այս 144,000 ընտրյալներից մե՞կը… Մի՞թե ձեր երկնային դրախտն […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկ. Եհովան արյունարբու վամպիր է…

Յայտ.6:4 Եւ ելաւ ուրիշ, մի կարմիր ձի, եւ ով հեծել էր նրա վրայ, նրան արտօնուած էր վերացնել խաղաղութիւնը երկրից, որպեսզի միմիեանց սպանեն: Եվ նրան տրուեց մի մեծ սուր… 8 Դեղնաւուն մի ձի… ով նստել էր նրա վրայ, ունէր Մահը, եւ Դժոխքը գնում էր նրա յետեւից… աշխարհի մէկ չորրորդ մասի վրայ կոտորած անելու: -Հավատացյալ հոտ հայոց….քո […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկ. Հավատն է ստրկությանդ գլխավոր պատճառը

Յովէլ 3 Տէրը դատում է ազգերին ,,8 Ձեր տղաներին եւ ձեր աղջիկներին կը մատնեմ Յուդայի երկրի որդիների ձեռքը, եւ նրանք գերի կը վաճառեն նրանց հեռու-հեռաւոր մի ազգի, քանզի Տէրը խօսեց,,: 10 Ձեր խոփերից սրեր կռեցեք, եւ ձեր գերանդիներից՝ գեղարդներ: (Այս կոչն ուղղված է իսրայելացիներին, իսկ ահա այլազգիներին)՝ ,,Նրանք իրենց սուիններից խոփեր պիտի ձուլեն, եւ իրենց […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկ. աստված թե՞ քստմնելի լեշակեր…

Ղեւտ.26:28 Ես էլ, զայրանալով, պիտի հակառակուեմ ձեզ եւ ձեր գործած մեղքերի համեմատ եօթնապատիկ աւելի պիտի պատժեմ ձեզ: 29 Դուք պիտի ուտէք ձեր տղաների ու ձեր աղջիկների միսը: 39 Ձեզնից վերապրածները իրենց գործած մեղքերի համար պիտի կոտորուեն իրենց թշնամիների երկրում եւ իրենց հայրերի մեղքերի համար նրանց հետ միասին հալումաշ պիտի լինեն: -Հիմա, հավատացյալ հոտ հայոց, ինքդ […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկ. սա աստված է, թե՞ մարդակեր գազան…

Յայտ. 19:17 Տեսայ նաեւ մի ուրիշ հրեշտակ, որ կանգնած էր արեգակի վրայ. Նա աղաղակեց բարձր ձայնով՝ երկնքի մէջ թռչող բոլոր թռչուններին ասելով. ,,Եկէք, հաւաքուեցէք Աստծու մեծ ընթրիքին. 18 Եւ պիտի ուտէք թագաւորների մարմիններ, հզօրների մարմիններ եւ երիւարների ու նրանց վրայ նստած ամենայն հեծեալների մարմիններ, մարմիններ ազատների եւ ծառաների, մեծի եւ փոքրի,,: -Հավատացյալ հոտ հայոց, հիմա […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկ. արդյո՞ք Հիսուսը բարի է…

Յայտ. 14:14 Ապա ես տեսայ մի սպիտակ ամպ, որի վրայ նստել էր մարդու Որդին. Նա իր գլխին ուներ ոսկէ պսակ եւ ձեռքին՝ սրած գերանդի… 16 Եւ նա, ով նստել էր ամպի վրայ, շարժեց իր գերանդին երկրի վրայ ու հնձեց երկրի բոլոր բնակիչներին: -Էհ, հավատացյալ հոտ հայոց. արդյո՞ք Հիսուսը բարի է… ինչո՞վ է տարբերվում իր բարբարոս, […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկ. Եհովան դահիճ է..

Յայտ. 9:2 …Խավարեց արեգակը, ինչպէս նաեւ՝ օդը: 3 Գբից մորեխ էր դուրս գալիս երկրի վրայ, եւ նրանց տրուեց զօրութիւն՝ նման կարիճի խայթոցների զօրութեան. 4 եւ նրանց ասուեց, որ չվնասեն երկր խոտին, ոչ էլ ծառերին, այլ միայն՝ երկրային այն մարդկանց, որոնք իրենց ճակատի վրայ չունեն Աստծու կնիքը: 5 Եւ նրանց հրաման տրուեց, որ չսպանեն նրանց, այլ […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը Եհովայի ավազակաբարո բնույթի մասին

Երեմ.49:31 Վեր կաց,-ասում է Տէրը,-գնա այն ազգի վրայ, որը խաղաղ ապրում է հանգստութեան մէջ, որը ոչ դռներ ունի, եւ ոչ էլ նիգեր, ապրում է առանձին: 32 Թող նրանց ուղտերի երամակներն աւար դառնան, նրանց ոչխարների բազմութիւնները ձեռքից գնան, պիտի քշեմ, քամու բերանը պիտի տամ երեսները ածիլածներին, բոլոր կողմերից նրանց կործանում պիտի բերեմ,-ասում է Տէրը: 33 Ապարանքը […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկ. Ի՞նչ տարբերություն Համիդի և Եհովայի միջև…

Երեմ. 48:8 Միանգամից կործանում պիտի հասնի բոլոր քաղաքներին, մի քաղաք իսկ չպիտի փրկուի, բնակիչը պիտի ոչնչանայ, դաշտեցին բնաջնջուի: 10 Թող անիխեալ լինի նա, ով Տիրոջ գործը ծուլութեամբ կը կատարի, թող անիծեալ լինի նաեւ նա, ով Տիրոջ սուրը արիւնից յետ կը պահի: -Քրիստոնյա հոտ հայոց, ավելի լա՞վ չէր, որպես աստված Աբդուլ Համիդին պաշտեիր… ի՞նչ տարբերություն Համիդի […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը ջհուդների և Եհովայի ստահակության մասին…

Բ Մակբ. 5:12 Նա զինուորներին հրաման տուեց, որ, ով իրենց ձեռքն ընկնի, անխնայ կոտորեն, իսկ ովքեր ապարանքներում ապաստանեն, նոյն տեղում էլ սպանեն նրանց:13 Տղամարդիկ ու ծերերն առհասարակ կոտորուեցին, կանայք ու մանուկներն առհասարակ սպանուեցին, կոյսերն ու աղջիկներն առհասարակ սրի քաշուեցին: 14 Այդ երեք օրուայ ընթացքում ընդհանրապես ութսուն հազար մարդկանց սրի քաշեցին եւ համարեա նոյնքան մարդկանց էլ […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկ. ջհուդն ինչո՞վ է տարբերվում թուրքից…

Յեսու 8:24 Երբ իսրայէլացիները դադարեցին բոլոր գայիցիներին կոտորելուց, ոմանց դաշտերում, ոմանց լեռներում՝ զառիվայրի վրայ, մինչեւ այնտեղ, ուր հալածում էին նրանց, եւ ամէնքը սրակոտոր եղան իսպառ, Յեսուն շրջուեց դէպի Գայի եւ սրի քաշեց նրա բոլոր բնակիչներին: -Քրիստոնյա հոտ հայոց. ահա տերերդ և հերոսներդ. ինչո՞վ են տարբերվում թուրքից… Share1TweetPin1 Shares

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը ջհուդական ֆաշիզմի ու նենգության մասին…

Յեսու 6:20 Քաղաքը գրաւեցին եւ նզովեցին այն: 21 Ինչ որ կար քաղաքում՝ տղամարդ թե կին, երիտասարդ թէ ծեր, արջառ, ոչխար եւ էշ, բոլորը սրի քաշեցին: 24 Քաղաքն ու նրա մէջ եղած ամէն ինչ այրուեց հրով, բացի ոսկուց, արծաթից, պղնձից ու երկաթից, որ Տիրոջ գանձարանը մտցրին: -Հավատացյալ հոտ հայոց. տես, ջհուդ տերերդ ֆաշիզմից են բողոքում, բայց […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը հավատացյալ հայոց հոտի՝ օտարին ծառայելու մասին….

Բ Օրենք 7:1 Երբ քո Եհովայ Աստուածը քեզ տանի այն երկիրը, ուր պիտի մտնես այն ժառանգելու համար, եւ քո առջեւից հալածի մեծ ու բազմաթիւ ազգերին…. Քեզանից մէծ ու հզօր եօթը ազգերին, 2 եւ քո Տէրը նրանց մատնի քո ձեռքը, կը հարուածես, կոչնչացնես նրանց: Նրանց հետ ուխտ չդնես եւ նրանց չխնայես… 5 Այսպէս կվարուէք նրանց հետ, […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը ջհուդների և Եհովայի սրիկայության մասին

Բ Օրենք 3:2 Տէրն ինձ ասաց. ՙՆրանցից մի վախեցիր, որովհետեւ քո ձեռքն եմ մատնելու նրան՚…3 Եւ մեր Եհովայ Աստուածը Բասանի արքայ Օգին ու նրա ամբողջ ժողովրդին մատնեց մեր ձեռքը: Մենք կոտորեցինք նրանց այնպէս, որ նրանցից ոչ ոք կենդանի չմնաց… 6 Մէկ առ մէկ աւերեցինք բոլոր քաղաքները, կոտորեցինք կանանց ու մանուկներին: Ոչ մէկը մազապուրծ չեղաւ…՚: -Հավատացյալ […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը հայոց երկրի ստրկացման մասին…

Թուեր 33:50 Եւ Եհովան խօսեց Մովսէսի հետ ասելով. 51 ,,Դիմիր իսրայէլացիներին եւ ասա նրանց. ,,Ահա դուք Յորդանան գետով անցնում էք Քանանացիների երկիրը: 52 Երկրի բոլոր բնակիչներին կը քշէք, կը կործանէք նրանց կոթողները, ձուլածոյ բոլոր կուռքերը… 53 Կոչնչացնէք երկրի բնակիչներին եւ եւ կը բնակուէք այնտեղ, որովհետեւ նրանց երկիրը ձեզ եմ տալու իբրեւ սեփականութիւն… -Էհ, քրիստոնյա հոտ…. […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը Եվովայի դաժանության և ջհուդների նենգության մասին

Օրենք 2:33 Մեր Եհովայ Աստուածը նրան մատնեց մեր ձեռքը, մենք կոտորեցինք նրան, նրա որդիներին ու նրա ամբողջ ժողովրդին: 34 Այդ ժամանակ նուաճեցինք նրա բոլոր քաղաքները, մէկ առ մէկ աւերեցինք նրա բոլոր քաղաքները, սպանեցինք նրա կանանց ու երեխաներին: Նրանցից ոչ ոքի կենդանի չթողեցինք… -Հավատացյալ հոտ…. ձեզ չի՞ թվում արդյոք, որ սա ձեզ էլ է վերաբերվում… չէ՞ […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը շաբաթ օրվա և հավատացյալ հոտի կեղծավորության մասին…

Թուեր 15:32 Իսրայէլացիները այնտեղ՝ անապատում էին: Նրանք տեսան մի մարդ,որ շաբաթ օրը փայտ էր հաւաքում: 33 Նրան տեսնողները շաբաթ օրը փայտ հաւաքողին բերեցին Մովսէսի, Ահարոնի, ու Իսրայէլացի ամբողջ ժողովրդի մօտ 34 եւ բանտարկեցին, որովհետեւ չէին կարողանում որոշել, թէ ինչ անեն նրան: 35 Եհովան խօսեց Մովսէսի հետ եւ ասաց. ,,Մահուան թող դատապարտուի այդ մարդը: Ամբողջ ժողովուրդը […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը քրիստոնյա հոտի ստրկության մասին…

Ղեւտ. 25:44 Ինչ ծառայ կամ աղախին էլ որ ուզենաս ունենալ, քո շուրջը եղող ազգերից կը վերցնես, 45 ինչպէս եւ ձեր մէջ ապրող օտարականների զաւակներից ու նրանց ազգականներից: Որքան զաւակ ունենան ձեր երկրում, բոլորը թող դառնան ձեր սեփականութիւնը: 46 Նրանց իբրեւ ժառանգութիւն կը յանձնէք ձեր գալիք սերունդներին, նրանք առյաւէտ ձեր ստրուկները թող լինեն: -Ահա քրիստոնյա հոտ. […]

Կարդալ ավելին »

Սուրբ Աշխարհբեկը Եհովայի և դաշտանի մասին…

Ղեւտ. 20:18 Եթէ տղամարդը պառկի դաշտանի մէջ գտնուող կնոջ հետ եւ բանայ նրա ամօթոյքը… երկուսն էլ թող վերանան իրենց ժողովրդի միջից: -Էհ, հավատացյալ հոտ հայոց. տեսնու՞մ ես, տերդ ոնց է հոգ տանում ամեն ինչի մասին…. Փաստորեն, Եհովան դաշտան չի հանդուրժում… Share6TweetPin6 Shares

Կարդալ ավելին »