Փառաբանիր Դավիթ արքային…

Ո՜վ արի հայ, դու զավակն ես Կյուրիկյան Դավիթ Անհողին թագավորի, ով իր երկարատև թագավորությունը փառավորեց մեծամեծ գործերով: Նա ջախջախեց Դվինի և Գանձակի ամիրայությունների զորքերը, իրեն ենթարկեց Աղվանքը, Թիֆլիսը, Կախեթը… Իր գահակալման ընթացքում նա քսան բերդ-ամրոց կառուցեց իր երկրում ու Բագրատունյաց մեջ ողջ Կովկասում ամենահզորն էր ու ամենահեղինակավորը… Ո՜վ արի հայ, փառաբանիր քաջն Դավիթ արքային. Նա նվիրյալն էր ազգի ու հայրենիքի…

9571_large

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin