Մի՞թե առաջին սերն է միայն սեր

Մի՞թե առաջին սերն է միայն սեր…
Բոլոր երգերը առաջին սիրո՝ կե՜ղծ են, սոսկ՝ հուշե՜ր…
Ամենաանկեղծ սերը՝ Վերջի՜նն է…
Ցավի պես անկեղծ, համբույրի պես կարճ….

Այն որպես կանոն՝ չի մեռնում երբեք…
Չէ՞ որ, վերջի՜նն է, թա՜նկը, անամոք…
Առաջին սիրուն չեն սպասում երբեք,
Բայց դե վերջինին՝ Դարձի՜ր ինձ մոտ, ե՜կ…
Legend-siro-masin

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin