Հիսուս՝ ինչպես մսագործ…

Յայտ. 14:14 Ապա ես տեսայ մի սպիտակ ամպ, որի վրայ նստել էր մարդու Որդին. Նա իր գլխին ուներ ոսկէ պսակ եւ ձեռքին՝ սրած գերանդի… 16 Եւ նա, ով նստել էր ամպի վրայ, շարժեց իր գերանդին երկրի վրայ ու հնձեց երկրի բոլոր բնակիչներին:download (1)

Facebooktwitterlinkedin