Հիսուս՝ ինչպես առասպելական հրեշ…

Յայտ. 1:16 Եւ մարդու Որդին իր աջ ձեռքում ունէր եօթը աստղեր. Նրա բերանից ելնում էր սրած երկսայրի սուր, եւ նրա երեսը փայլում էր ինչպէս ճառագայթող արեգակը:download (1)

Facebooktwitterlinkedin