Հայ զորավարներ. Մկրտիչ Յոթնեղբարյան

Մկրտիչ Յոթնեղբարյան – Հայդուկ: Ինքնապաշտպանական ջոկատներ է ստեղծել, Ուրֆայի բնակչությանը զինել, նախապատրաստել ինքնապաշտպանության: Ղեկավարել է Ուրֆայի ապստամբությունը: Վերջին գնդակով վերջ է տվել իր կյանքին` թշնամու ձեռքը չընկնելու համար:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin