Հայկ Ասատրյանը հայերի, թուրքերի և հրեաների մասին

-Հայը խորքով է արժանավոր, թուրքը` մակերեսով, նա էությամբ է բարձր, սա` արտահայտության ձևով: Հայը հոյակապ ցեղ է և անպիտան ժողովուրդ, թուրքը ստորին ցեղ է և սքանչելի ժողովուրդ:

Հրեան հորինում է համամարդկային գաղափարներ, խառնում է ազգերը և հաճախ հանդիսատես դառնում իր ՙթալիսմանով՚ փոթորկված աշխարհի խելագարություններին, հայն ինքն իր մեջ փխրվում, այլասերվում է, հենց որ բռնում է օտարի մի հովից:

Հայկ Ասատրյանimages

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin