Խանասորի Վարդան /Սարգիս Մեհրաբյան/

Խանասորի Վարդան /Սարգիս Մեհրաբյան/ – հայ ֆիդայի: 1890 թվականին ազատագրական պայքարի բովում է: 1896 թվականին գլխավորել է Շատախի ինքնապաշտպանությունը: Մասնակցել է Վանի հերոսամարտին: 1897 թվականին գլխավորել է Խանասորի արշավանքը: 1905 թվականին հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ գլխավորել է Արցախի ինքնապաշտպանությունը: 1915 թվականին նշանակվել է Արարատյան ջոկատի հրամանատար:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin