Էդուարդաս Մեժելայտիսը հայերի մասին

 

-Հայերը ոչ մի ընդհանուր բան չեն ունեցել մշակութային էպիգոնության հետ, նրանց միշտ խորթ է եղել օտար մշակույթների պատճենահանումը: Հայ ժողովուրդը ստեղծել է միայն բնօրինակներ:

Դա արարիչ ժողովուրդ է:

Էդուարդաս Մեժելայտիս (լիտվացի բանաս280656383 [320x200]տեղծ)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin