Զատիկ. զատել թե՞ զՀատիկ…

Զատիկ բառը չի կարող առաջանալ զատել-ից… հայերենում -իկ վերջածանցը բային չի կարող միանալ: Հետևաբար՝ Զատիկի խորհուրդը զատելը չէ…
Ըստ իս՝ Զատիկ բառի հիմքում Հատիկն է՝ զՀատիկ: Հ տառն ուղղակի սղվել է:
Քանի, որ Զատիկը Մայր դիցուհուն՝ Անահիտին նվիրված տոն է, իսկ Անահիտը պտղաբերության աստվածուհին է՝ զՀատիկը լիովին տեղավորվում է այս տրամաբանության մեջ…
Հը՞, քրիստոնյաներ ու տերտերներ ջան, Զատիկ բառի բառակազմության վերաբերյալ ի՞նչ հեքիաթ գիտեք…
Facebooktwitterlinkedin