ԳԱՌՆԻ

Գառնի. Գիրք 6 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն: Նախատեսված է զբոսավարների և զբոսաշրջիկների համար: Տիր-Ար զբոսավարներ մատենաշար. գիրք-Գ: Երևան-2017: Տպաքանակ՝ 1000

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin