Բանն աստծու՝ արյունոտ…

Յայտ. 19:11 Եւ ահա մի սպիտակ ձի. Ով հեծել էր նրա վրայ, կոչւում է Հաւատարիմ եւ Ճշմարիտ… 13 Եւ իր վրայ գցել էր արիւնով ներկուած մի զգեստ. Նրա անունն էր Բանն Աստծու:download (1)

Facebooktwitterlinkedin