Աստված թե՞ մարդասպան ավերիչ…

Երեմ.49:31 Վեր կաց,-ասում է Տէրը,-գնա այն ազգի վրայ, որը խաղաղ ապրում է հանգստութեան մէջ, որը ոչ դռներ ունի, եւ ոչ էլ նիգեր, ապրում է առանձին: 32 Թող նրանց ուղտերի երամակներն աւար դառնան, նրանց ոչխարների բազմութիւնները ձեռքից գնան, պիտի քշեմ, քամու բերանը պիտի տամ երեսները ածիլածներին, բոլոր կողմերից նրանց կործանում պիտի բերեմ,-ասում է Տէրը: 33 Ապարանքը յաւիտենական պիտի վերածուի ջայլամների բնակավայրի եւ անապատի, մարդ չպիտի բնակուի այնտեղ, հողածնի որդին այնտեղ չպիտի ապրի:download (1)

Facebooktwitterlinkedin