Աստվածաշունչ թե՞ սարսափ ֆիլմ…

Յայտ. 9:2 …Խավարեց արեգակը, ինչպէս նաեւ՝ օդը: 3 Գբից մորեխ էր դուրս գալիս երկրի վրայ, եւ նրանց տրուեց զօրութիւն՝ նման կարիճի խայթոցների զօրութեան. 4 եւ նրանց ասուեց, որ չվնասեն երկր խոտին, ոչ էլ ծառերին, այլ միայն՝ երկրային այն մարդկանց, որոնք իրենց ճակատի վրայ չունեն Աստծու կնիքը: 5 Եւ նրանց հրաման տրուեց, որ չսպանեն նրանց, այլ հինգ ամիս չարչարեն. Եւ նրանց չարչարանքը նման էր կարիճի խայթոցների: 6 Եւ այն օրերին մարդիկ մահը պիտի փնտրեն, բայց չպիտի գտնեն, պիտի ուզենան մեռնել, բայց մահը պիտի փախչի նրանցից:download (1)

Facebooktwitterlinkedin