Աստծո ընթրիքը

Յայտ. 19:17 Տեսայ նաեւ մի ուրիշ հրեշտակ, որ կանգնած էր արեգակի վրայ. Նա աղաղակեց բարձր ձայնով՝ երկնքի մէջ թռչող բոլոր թռչուններին ասելով. ,,Եկէք, հաւաքուեցէք Աստծու մեծ ընթրիքին. 18 Եւ պիտի ուտէք թագաւորների մարմիններ, հզօրների մարմիններ եւ երիւարների ու նրանց վրայ նստած ամենայն հեծեալների մարմիններ, մարմիններ ազատների եւ ծառաների, մեծի եւ փոքրի,,:download (1)

Facebooktwitterlinkedin