Անտուան Մեյեն Հայաստանի մասին

– Երբ կազմաւորված էր հայ գրականութիւնը, ժամանակակից Եվրոպայի մեծ ազգերէն ոչ մէկը դեռեւս կար… Այն ժամանակաշրջանին, երբ Ֆրանսիա կամ Անգլիա անունը նոյնիսկ գոյութիւն չուներ, Հայաստանը մեծ դեր խաղացած է պատմութեան մէջ…եւ ունէր ազգային գրական այնպիսի հնութիւն, որ երկար դարերով կը գերազանցէր եւրոպական ազգերու հեղինակածները:

Անտուան Մեյե (ֆրանսիացի լեզվաբան)1006625_6625_201

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin