ԱԽԹԱԼԱ

ԱԽԹԱԼԱ. Գիրք 6 լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն: Նախատեսված է զբոսավարների և զբոսաշրջիկների համար: Տիր-Ար զբոսավարներ մատենաշար. գիրք-Ա: Երևան-2016: Տպաքանակ՝ 1500:Kazm

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin