Ազգ ենք թե՞ ժողովուրդ

Հաճախ եմ լսում, որ հայերը հանրային միջոցառումների ժամանակ միմյանց դիմում են Ժողովուրդ… դիմելաձևով….
Մի՞թե կա ավելի նվաստացուցիչ բան, քան այդ բառն է:
Ախր Ժողովուրդ բառն իր մեջ ոչ միայն չի արտահայտում որևէ էթնիկական պատկանելություն, որևէ մշակույթ, այլև…. բառը կազմված է ժողովել, հավաքել բայից….ինչպես լինում է ոչխարների հոտի ժամանակ…
Մենք ազգ ենք, (էինք), ժողովուրդ չենք ախր….
Ամերիկացիները, որ անմշակույթ իրավ, ժողովուրդ են, իրենք իրենց ազգ են կոչում՝ ունենալով սոսկ 300 տարվա պատմություն… իսկ մե՞նք… շարունակ ինքնանվաստացման ենք գնում ամեն կերպ…
Facebooktwitterlinkedin